Kanizsai Dorottya Gimnázium

A tavaszi osztályozó vizsga időpontja és a jelentkezés határideje

Ezúton szeretnénk értesíteni a tisztelt Szülőket és az érintett Diákokat,
 
hogy a tavaszi osztályozó vizsga időpontja: 2016. március 17.

Az osztályozó vizsgára a jelentkezés határidő: 2016. január 31.

A Jelentkezési lap letölthető a gimnázium honlapjáról.

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja, határideje
 1. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti részletes követelményeit, az elfogadott pedagógia program alapján, az adott munkaközösség határozza meg.
 1. Osztályozó vizsga annak a tanulónak engedélyezhető, akinek az adott tantárgyból az előző félévi és év végi eredménye legalább 4-es (jó) volt, tanulmányi átlaga az előző tanév végén legalább 3,00 volt és nem bukott egy tantárgyból sem.
 1. A jelentkezés módja: Az osztályozó vizsgára jelentkezés írásban történik. A jelentkezési lapon fel kell tüntetni: - a tanuló nevét, osztályát - a tantárgyat, amelyből osztályozó vizsgát akar tenni - az osztályozó vizsgával érintett tantárgy azon évfolyamait, amelyből vizsgázni kíván - jelentkezéskor a tantárgyat tanító pedagógus nevét. A jelentkezési lapon a szaktanár feltünteti azt, hogy a tanuló részére az osztályozó vizsgát javasolja vagy nem javasolja. A jelentkezési lapot a 18 éven aluli tanuló esetén a szülőnek is alá kell írnia. A vizsgára történő jelentkezést az intézmény igazgatója fogadja el és engedélyezi.
 1. Az osztályozó vizsga iránti kérelem egy tanévben két alkalommal nyújtható be:
         január 1. és január 31. között illetve
         május 15. és június 15. között
 1. Az osztályozó vizsgára a beadási határidő végétől számított 8-9 héten belül kerül sor vizsgabizottság előtt.
 1. Az osztályozó vizsga nem ismételhető. Eredménye a tanévre vonatkozik, ezért bekerül az osztályozó naplóba, a Törzslapba, és a Bizonyítványba is. Sikertelen osztályozó vizsga esetén a tanuló az éves Munkatervben meghatározott időpontban tehet javítóvizsgát.
 1. Sikeres osztályozó vizsga esetén – a szülő írásbeli kérése alapján – a tanulót fel kell menteni az órák látogatása alól, de az iskola épületét ez alatt nem hagyhatja el. Az iskola elhagyása ezen idő alatt csak szülői kérésre kiadott osztályfőnöki engedély alapján lehetséges. Az engedélynek tartalmaznia kell azokat az órákat, amelyeken a tanuló az iskolát elhagyhatja.
 

Szülői információk

Eseménynaptár

Hasznos linkek