Kanizsai Dorottya Gimnázium

ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA jelentkezésről néhány információ

Iskolánk jelenlegi tanulóinak érettségi vizsgára jelentkezés lehetőségei:

1. Végzős diákjaink az ún. rendes érettségi vizsgára jelentkeznek.
A jelentkezéseket az osztályfőnökök és a jegyzők bonyolítják.   

2. Alsóbb éves tanulóink ún. előrehozott érettségi vizsgára jelentkezhetnek.
Jelentkezéseket az igazgatóhelyettesek fogadják. A rendes érettségi vizsga
 
Rendes érettségi vizsgát a tanuló a középiskola befejezése után, de még tanulói jogviszonyának fennállása alatt (vagy annak megszűnését követően első alkalommal) tesz; magyarán a végzősök. Az érettségizőnek legalább öt tantárgyból kell vizsgáznia, melyből négy kötelező (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv), egyet pedig maga választ. (Ez utóbbit nevezzük a kötelezően választott vizsgatárgynak.)
 
E tantárgyak mellé a vizsgázó még további szabadon választott vizsgatárgyakat jelölhet meg. A választható tantárgyak kapcsán nincsenek korlátok, csupán annyi a követelmény, hogy az adott tárgyból lehessen érettségi vizsgát tenni, és a választással igazodni kell a vizsgaidőszak rendjéhez, illetve ezen belül a kitűzött vizsganapokhoz.
 
 
Előrehozott érettségi vizsga
 
Előrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony fennállása alatt, a helyi tantervben a jelentkező számára az adott tantárgyra vonatkozóan meghatározott követelmények teljesítését követően a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév május–júniusi vizsgaidőszakában letett érettségi vizsga, amelyre kizárólag idegen nyelvekből, illetve informatikából kerülhet sor - azaz erre a vizsgára nem végzős diákjaink jelentkezhetnek.
 
Az előrehozott érettségi vizsga megkezdésének tehát az a feltétele, hogy a tanulónak teljesítenie kell a saját középiskolájának helyi tantervében az adott vizsgatárgyra – a teljes tanulmányi időre vonatkozóan – megfogalmazott követelményeit, és meg kell szereznie az abban előírt osztályzatokat. E nélkül a tanuló nem bocsátható érettségi vizsgára. Az osztályzatok megszerzése leggyakrabban osztályozó vizsgával történik.
 
Ha valaki május-júniusban olyan tárgyból kíván előrehozott vizsgát tenni, amelyet abban a tanévben fejez be, még az érettségi jelentkezés előtt osztályozó vizsgát kell tennie az adott tantárgyból.
Az osztályozó vizsgára jelentkezés határideje 2017. január 31.

 
További információt a KDG idei érettségijéről ide kattintva olvashatnak.


Az ÉRETTSÉGI VIZSGÁKRA a jelentkezési határidő a május-júniusi vizsgaidőszak esetén február 15-e.
A jelentkezési határidő elmulasztása esetén a vizsgát szervező intézménybe igazolási kérelmet lehet benyújtani a jelentkezési határidő utolsó napjától számított nyolc napon belül (az igazolási kérelemmel együtt a jelentkezési lapot és mellékleteit is be kell nyújtani). Az igazolási kérelem benyújtásának határideje jogvesztő. A kérelem elfogadásáról a vizsgát szervező intézmény dönt.

Az érettségi vizsgakövetelmények 2017. január 1-jével életbe lépő változásairól az Oktatási Hivatal honlapján találnak további infdormációt.
 

2016.01.10. Marosfalviné Pécz Judit

Hírek, aktualitások

Eseménynaptár

Hasznos linkek