Kanizsai Dorottya Gimnázium

2020-tól minden felvételiző számára kötelező lesz az emelt szintű érettségi és a középfokú nyelvvizsga

A 9. évfolyamos tanulóink figyelmét szeretnénk felhívni arra, hogy 2020-tól általánosan – a művészeti képzések kivételével – felsőoktatási felvételi követelmény lesz az emelt szintű érettségi, és legalább egy középfokú nyelvvizsga (B2) a hazai felsőfokú tanintézményekben.

A gimnáziumi tanulmányaitok során már most figyeljetek erre!
Használjátok ki a gimnázium adta lehetőségeket különösen az emelt szintű képzések választása és a nyelvi képzés területén!

Tartalmas és szép gimnáziumi éveket kívánunk Nektek!

2016.09.27. KDG vezetése és tanárai
   

 
Bővebb információ a magyarországi felsőoktatás jövőbeli koncepciójáról a másfél éve kiadott Fokozatváltás a felsőoktatásban elnevezésű dokumnetumban olvasható.

"Célkitűzés:  növelni kell a hallgatókkal szemben támasztott bemeneti és kimeneti minőségi követelményeket.

Indoklás:  a felsőoktatás működtetése csak megfelelő felkészültségű és kellő motiváltsággal bíró hallgatókkal képzelhető el. Miközben tehát valamennyi megfelelő felkészültségű, tudású jelentkező számára biztosítani kell a felsőfokú képzésben való részvétel lehetőségét, a képzések minőségének javítása érdekében növelni kell az elvárt felkészültségi szintet, középtávon elő kell írni az emelt szintű érettségi és a bemeneti idegen nyelvi ismeretek megfelelő szintjét.

Akciók: 
  • A magyar állami ösztöndíjhoz való hozzáférést szakspecifikus bemeneti pontszámrendszerrel szükséges szabályozni, ilyen módon is biztosítani kell a megfelelő bemeneti felkészültséget és a megfelelő motivációt. Ez az intézkedés ágazati döntéshozatal keretében hajtandó végre.
  •  
  • Megvizsgáljuk és szükség esetén rendeletileg szabályozzuk, hogy 2020-tól mely szakokon és képzési szinteken szükséges emelt szintű érettségi, vagy azzal ekvivalens minimális felvételi követelmény. 
  •  
  • 2020-tól indokolt minden nem rövidciklusú szakon bemeneti felvételi feltételként bevezetni legalább egy idegen nyelv középfokú ismeretét, ami rendeleti szabályozást feltételez.
  •  
  • A tanulási eredményeket mérhetővé kell tenni nemcsak a záróvizsga, hanem a képzés kezdetén és zárásakor egyaránt megírandó speciális kompetenciateszttel, ami egyértelművé teszi, hogy az adott intézmény képzésének köszönhetően a hallgató milyen fejlődést ért el felsőfokú tanulmányai során, ami – amint erre már utaltunk – törvényi felhatalmazást és rendeleti szabályozást tesz szükségessé.
  •  
  • A gyengébben teljesítő hallgatók jelenleginél nagyobb mértékű átsorolása valósuljon meg önköltséges képzésre a képzés során támasztott minőségi kritériumok szigorításával, ezzel párhuzamosan ugyanilyen mértékben növekedjen a jól teljesítő önköltséges hallgatók ösztöndíjas képzésre való átsorolásának nagyságrendje, amihez törvényi pontosítás szükséges."
 

Hírek, aktualitások

Eseménynaptár

Hasznos linkek