Kanizsai Dorottya Gimnázium

Rendezvények, kirándulások

2018. március 14. Szombathely, Kanizsai Dorottya Gimnázium.

Már 170 éve annak, hogy a márciusi ifjak arra készültek, kifordítják sarkából a világot, de mi magyarok, még mindig büszkén gondolunk vissza rájuk, mert:

Vannak napok, melyek nem szállnak el,
De az idők végéig megmaradnak,
Mint csillagok ragyognak boldogan
S fényt szórnak minden születő tavasznak.    (Juhász Gyula: Március idusára)

Az első órát követően a tornateremben gyülekeztek az osztályok. Öröm volt nézni az ünneplőbe öltözött ifjúságot. A terem zsongott, még mindenki a körülötte lévőkkel volt elfoglalva, amikor az énekkar belekezdett Csézy dalába: Volt itt mindig, aki bátran szólt. Mindig voltak nagyot álmodók ...

Pillanatok alatt csend lett, majd a dal következő sorait a néma döbbenet után viharos taps fogadta:
 
Jöhet bármi, Te mindig tudd, hogy;
Áldott itt e Föld, a hömpölygő folyók,
az erdők és mezők.
Ez az otthonunk itt kell élnünk,
múltunk és jövőnk, minden hozzá fűz,
álma bennünk testet ölt.
Jöhet ezer új barát,
sose keress új hazát.

https://www.youtube.com/watch?v=cpOCTHM0LSA
Ezután kezdetét vette a műsor. Vörösmarty, Gyulai Pál, Kormorán, majd Petőfi! Magyar vagyok!
 
Magyar vagyok. Legszebb ország hazám
Az öt világrész nagy terűletén.
Egy kis világ maga. Nincs annyi szám,
Ahány a szépség gazdag kebelén.
Van rajta bérc, amely tekintetet vét
A Kaszpi-tenger habjain is túl,
És rónasága, mintha a föld végét
Keresné, olyan messze-messze nyúl.

A magyar név összeforrt a szabadság eszményével. Őseink zabolát nem tűrve vágtattak a pusztákon, de később letelepedve sem tűrték a rabigát. De minden rabság közül a legrosszabb, ha a szellem hever béklyók között:
 
Tudd meg: szabad csak az, akit
Szó nem butít, fény nem vakít,
Se rang, se kincs nem veszteget meg,
Az, aki nyíltan gyűlölhet, szerethet,
A látszatot lenézi, meg nem óvja,
Nincs letagadni, titkolni valója.                    (Heltai Jenő: Szabadság)

1848. tavaszán a természet ébredése tettekre sarkallta a pesti ifjúságot.
 
Szolgaságunk idejében
Minden ember csak beszélt,
Mi valánk a legelsők, kik
Tenni mertünk a honért!

Mi emeltük föl először
A cselekvés zászlaját,
Mi riasztók föl zajunkkal
Nagy álmából a hazát!

A földet, mely koporsó volt
S benn egy nemzet a halott,
Megillettük, és tizennégy
Milljom szív földobogott.

Egy szóvá s egy érzelemmé
Olvadt össze a haza,
Az érzelem "lelkesűlés",
A szó "szabadság" vala.                    Petőfi Sándor: A márciusi ifjak

A dicső és vértelen forradalom után megindult a küzdelem a szabadságért.

A vész kitört. Vérfagylaló keze
Emberfejekkel lapdázott az égre,
Emberszivekben dúltak lábai.
Lélekzetétől meghervadt az élet,
A szellemek világa kialutt,
S az elsötétült égnek arcain
Vad fénnyel a villámok rajzolák le
Az ellenséges istenek haragját.                Vörösmarty Mihály: Előszó

A Szabadságharc, mint tudjuk, elbukott. Az idegen hatalmak iszonyatos túlereje elsöpörte hadainkat, és velük együtt a magyar szabadságot.
 
Világosnál, Világosnál
Huszárok könnyeznek,
Sirva sirnak veszedelmén
A magyar nemzetnek.
A sohajtás zajszelében
Hajlik meg a zászló,
Szegény gyalog gazdájára
Búsan nyerit a ló.                        (Gyulai Pál: Világosnál)

Európa csendes, újra csendes,
Elzúgtak forradalmai.
Szégyen reá! lecsendesült és
Szabadságát nem vívta ki.

Magára hagyták, egy magára
A gyáva népek a magyart;
Lánc csörg minden kézen, csupán a
Magyar kezében cseng a kard.            (Petőfi Sándor-Kormorán együttes: Európa csendes…)

https://www.youtube.com/watch?v=XbwF9JuTLMo

„Költőink így siratták el azt a lelkesítő, nagy álmot, amely esélyt jelentett a társadalmi haladásra, a szabadság és a függetlenség kivívására. Amely lehetőséget adott annak bizonyítására, hogy a magyar nép képes a sorsát saját kezébe venni, s forradalmát más nemzeteknek is példát mutatva minden túlerővel szemben utolsó erejéig védelmezni.”

„A magyar nemzet akkor mutatta be magát a világ előtt, mint egész nép, egész nemzet, egész nagyságában.”  (Részletek a műsorból)
 
De azért lelkünk búsan visszanéz,
És emlékezve mámoros lesz tőled,
Tűnt március nagy napja, szép tavasz,
Mely fölráztad a szunnyadó erőket,
Mely új tavaszok napját égre hoztad,
Mely új remények ibolyáját fontad.
Ó nagy nap, szép nap, légy örökre áldott,
Hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot!                (Juhász Gyula: Március idusára)

Azt mondják, a mai fiatalokat nehéz lekötni. Ennek a műsornak sikerült. Azt is mondják, hogy nehéz őket lelkesíteni. Ennek a műsornak ez is sikerült. A titok abban a munkában rejlik, amit az alkotók a bemutatás előtt véghezvittek, mert a produkciónak már egyáltalán nem volt munkaszaga. Egyaránt jól érezték magukat a szereplők és a hallgatóság is. Méltó és egyben hatásos befejezés volt az Anna & the Barbies-tól Márti dala Jesztl Fanni csodálatos hangján: „Kezdjetek el élni …”. Azt hiszem ezt érdemes megfogadnia mindenkinek!

https://www.youtube.com/watch?v=nAwDPmalScE

Köszönjük az élményt minden szereplőnek, a technika működtetőinek, a műsor megszervezőjének, Lőrinczyné Marton Zsuzsa tanárnőnek és elmaradhatatlan segítőjének Kocsisné Körmendi Klára tanárnőnek

Szereplők:
A KDG énekkara Kocsisné Körmendi Klára irányétásával
Csizma Blanka 9. KNY
Szeleczky Bálint 11.K
Márffy Marcell 11.K
Kovács Virág 11.K
Illés Ákos 10.A
Beéry Barnabás11.K
Döme Amanda10.A
Horváth Brigitta10.A
Fejes Adonika 10.A
Kelemen Klaudia 11.K
Balló Petra 9.B
Rozmán Milán 11.K
Kneisz Csanád 9. KNY
Imris Máté 11.K
Kovács Dávid 9.B
Jesztl Fanni, gitáron kísérte: Boncz Gyöngy
Vigh Gergő

 
2018. március Lovassné Vass Enikő

A KDG Karácsonyi koncertje a Szent Erzsébet templomban - 2015

2015.12.21.

Csütörtökön délután négyre megtelt a Szent Erzsébet templom és kezdetét vette a Kanizsai Dorottya Gimnázium hagyományos karácsonyi koncertje, egy órányi meghittséget csempészve az ünnep előtti rohanásba. „Mennyből az angyal”, énekelte a kórus, és valóban úgy éreztük, lejöttek hozzánk az angyalok, hogy elidőzzenek egy kicsit tehetséges gyermekeink között, itt a földi világban. Vincze Miklós ujjai végigsiklottak a zongorán

A riegersburgi csokigyárban jártunk gólyaavatós győzelmünk jutalmaként

2015.12.17.

Végre eljött az idő, amikor kiélvezhettük a tavalyi, városi gólyaavatós győzelmünk jól megérdemelt jutalmát. Hiszen a Diákönkormányzattól azt a lehetőséget kaptuk, hogy egy meghatározott pémzügyi kereten belül választhattunk egy programot, melyen szívesen részt venne az osztály. Hosszas töprengés után, végül egyöntetűen a riegersburgi Zotter Csokoládégyárra szavaztunk. Édesszájúak lévén december 14-én, hétfőn keltünk útra,

Tea és Tudomány - vendégünk volt dr. Asbóth Mária

2015.12.16.

Kedd délután folytatódott a már hagyományos Tea és Tudomány estek sorozat a Kanizsai Dorottya Gimnáziumban. Vendégünk volt dr. Asbóth Mária, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szombathelyi csoportjának vezetője, a Kanizsai Dorottya Gimnázium „A Jövőért Alapítvány” alapító tagja, Kuratóriumának elnöke. Asbóth Mária igazi karácsonyi hangulatot hozott hozzánk.

Kirándulás Bécsben a Hadtörténeti Múzeumban

2015.12.09.

2015. december elsején útra kelt gimnáziumunk csapata, hogy a Katonasuli keretein belül látogatást tegyen a Bécsi Hadtörténeti Múzeumban. A 100 esztendővel ezelőtti Gallipoli partraszállás emlékére nyílott időszaki kiállítást, valamint a tavaly megnyitott első világháborút bemutató tárlat megtekintését tűztük ki elsődleges célul. Ezek mellett nagyon színvonalas kiállítások voltak a 17-18. századdal,

Tea és Tudomány - vendégünk volt dr. Gyurácz Ferenc irodalomtörténész

2015.12.01.

Ma délután került sorra a Tea és Tudomány című sorozat második előadására a Kanizsai Dorottya Gimnáziumban. A nagyszerű kezdeményezés célja, hogy iskolánkba hozza azokat a hírességeket, ismert közéleti szereplőket, akik valamilyen módon kötődnek a gimnáziumhoz. Ma dr. Gyurácz Ferenc, irodalomtörténész, szerkesztő és könyvkiadó volt a vendégünk, aki 2015-ben a tudomány és az oktatás kategóriában Príma-díjas

Tea és Tudomány - a délután vendége Trokán Péter színművész volt

2015.11.18.

Egy nagyszerű kezdeményezés első fejezetének örülhettek azok, akik ellátogattak a Kanizsai Dorottya Gimnázium Tea és Tudomány című rendezvényére, ahol ma délután Trokán Péter színművész volt a vendég. Még a tavalyi tanévben született az ötlet, hogy az iskola egy előadássorozat keretében vendégül látja egykori, azóta nevessé vált hallgatóit, illetve más, az iskolához kötődő személyiségeket. A Tea és Tudomány elnevezés arra utal, hogy az előadások komoly tartalommal rendelkeznek, és érdekes információkkal szolgálhatnak az érdeklődők számára.

Elindult a laborturné

2015.11.14.

A KDG természettudományos laborjában rendszerint tartunk délutáni, ún. nyitott laborfoglalkozásokat. 2015. szeptemberében a cirkusz témát feldolgozó foglalkozásról beszámoltunk a kecskeméti TERMOSZon. Mivel ez a konferencia helyt adott az Öveges – laborok találkozójának is, megfogalmazódott ott egy elhatározás: lépjenek szövetségbe a diáklaborok és vigyék el egymáshoz ötleteiket, megvalósult programjaikat. Így hát útra keltünk a Magyar Nemzeti Cirkuszt követve, első állomásunk Veszprém volt. Az Ipari iskola és Gimnázium laborja látott bennünket vendégül.

Wer eine Reise tut, kann etwas erzählen! - Utazás Sissi nyomában

2015.10.27.

Iskolánk minden évben szervez különböző utazásokat, kirándulásokat. Idén szeptember 17. és 20. között mentünk Ausztriába és Németországba Szabó Klára tanárnő vezetésével. Ez a kirándulás élményekben gazdag és tanulságos volt. Csütörtökön korán reggel indultunk az iskola elől. Első megállónk Ausztriában volt, egy meseszép kicsi város Hallstadt. Az egész csapat megcsodálta a látnivalókat, főként a meredek hegyoldalba, egymás fölé épített osztrák stílusú házak sorát.

Gépész roadshow 2015

2015.10.19.

Gőzerővel folyik a végzősök útkeresése, tájékozódása, merre, hogyan tovább, mit és hol kellene tanulni ahhoz, hogy pár év múlva sikeresen elhelyezkedhessenek a munkaerőpiacon. És persze folyik a harc a másik oldalról is a jövendő hallgatókért, méghozzá a minél jobbakért. Mostanság a műszaki képzések a legígéretesebbek, hisz rengeteg mérnökre van szükség, nem csak itthon, hanem külföldön is. Idén ősztől szerencsére itt Szombathelyen is képeznek mérnököket, méghozzá egy Magyarországon új szisztéma szerint. Jó lehetőség ez azoknak, akik szívesen mennének egyetemre,

TERMOSZ Kecskeméten

2015.10.08.

Október 3-án sikeresen lezajlott a második természettudományos oktatási szakkiállítás (TERMOSZ) a kecskeméti Piarista Gimnáziumban. A rendezvény a gimnázium Öveges Józsefről elnevezett laboratóriuma és a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium Termosz Laboratóriuma együttműködésével jött létre. A rendezvényen a tanárok és a diákok különféle kategóriákban mutathatták be a természettudományos ismeretek elsajátításában használt módszereiket:     – 5-10 perces rövidfilmek, rövid előadások,

„Adj vért és ments meg három életet!"

2015.10.07.

Sokan azt hiszik, hogy ezt a szlogent ösztönzés céljából találták ki, ám ez nem csupán üres mellébeszélés. Vérre mindig is nagy szükség volt, van és lesz is, hiszen rengeteg a baleset és a beteg. Ezért is tartom fontosnak, hogy aki teheti és lehetősége van rá, az segítsen. 18. életévünk betöltése már erre is feljogosít minket. Apukám rendszeres véradó, így én is vártam, mikor segíthetek. Sokáig gyűjtöttem a bátorságomat, de amikor láttam az iskolában a felhívást, úgy éreztem, hogy itt az alkalom. Első véradóként nem igazán tudja az ember,

Cirkusz a laborban

2015.10.01.

A Kanizsai Dorottya Gimnázium természettudományi laborjában a szaktanárok már eddig is rendszeresen tartottak délutáni foglalkozásokat, ahol a diákok a tanórai kereteket átlépve kísérletezhettek, versenyezhettek. A szervezők ezúttal a cirkusz varázslatos világát hívták segítségül egy szeptember végi délutánon, hogy cirkuszi attrakciók elemzésén keresztül közelebb hozzák a fizikát a tanulókhoz és a hallgatósághoz. Ugyanezen a napon reggel a Csodák Folyosója is kinyitotta kapuit, ahol fizikakísérletek várták a tanulókat a tanórák szünetében.

Oldal

..4 5 6 7 8 9 10 11    

Hírek, aktualitások

Eseménynaptár

Hasznos linkek