Kanizsai Dorottya Gimnázium

Idén érettségizik az első két tanítási nyelvű osztály a KDG-ben

Idén érettségizik az első két tanítási nyelvű osztály a Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnáziumban és ez lehetőséget kínál vissza- és előretekintésre is. Úttörőnek is nevezhetjük az osztályt, hisz tanuló és tanár együtt ismerkedtek a műfajjal.

Az út eleje göröngyös volt, de mára a legtöbb probléma megoldódott és a képzés szerkezete is letisztult. Azt a célt, amiért a tanulók erre a képzésre jelentkeztek, sikerült elérni, iskolai keretek között jól megtanultak angolul. Emellett számtalan hozadéka volt, illetve van az öt évnek. Ezek közül az egyik, hogy az angol mellett tanulni is megtanultak a gyerekek, és persze azt is, hogyan kell beosztani az időt, hogy a tantárgyak angol nyelven való tanulása mellett másra is maradjon. Ezek a képességek nagyon hasznosak lesznek majd az egyetemen.

Sokan fontolgatják, hogy külföldön folytatják tanulmányaikat, hisz ehhez minden kondícióval rendelkeznek. Az ott szerzett diplomával könnyebb munkát kapni itthon és idegenben is, mert az egy majdnem tökéletes nyelvtudással párosul. Ez az öt év nem volt mindig egyszerű, hisz az átlagosnál többet kellett tanulni, de a diákok büszkék arra, amit végigcsináltak. Legtöbben újra ezt a képzést választanák, mert úgy érzik, máshol nem kapták volna meg azt, amit ebben az osztályban.

Az első végzős KNY osztály

Az angoltanár szemével
 
Nem kis izgalom övezte az első két tanítási nyelvű osztályunk beiskolázását, hiszen lehet bármilyen alapos az előkészítő munka, váratlan helyzetek, buktatók és nehézségek bármikor akadhatnak, és mi tagadás, akadtak is. Hibáinkból azonban folyamatosan tanulunk, sikereinkre pedig büszkék vagyunk.

Az első, és tulajdonképpen valamennyi, két tanítási nyelvű osztályunk, (hiszen most vált teljessé a tagozat az ötödik ilyen osztály beléptével), valódi diákegyéniségekből áll. Ők valóban képesek, és hajlandóak is arra, hogy az idegen nyelvet, jelen esetben az angolt, mint célnyelvet, magas szintem elsajátítsák, és erre meg is van minden lehetőség. Az előkészítő évfolyamon a jelenlegi 13.k osztályunknak még heti 18 órája volt erre, és felmenő rendszerben nemcsak az angol nyelvi órák jelentettek találkozást a célnyelvvel, hiszen a csoportbontásban, idegen nyelven oktatott tárgyak tanórái is nyelvi óráknak számítanak.

Így a tanulóknak öt tanév, és évfolyamtól függően legalább heti 12-15 tanóra áll rendelkezésre, hogy a nyelvvel folyamatosan kapcsolatba kerülve, azt magas szinten, és változatos szókinccsel elsajátítsák. Azt gondolom, az iskolaváltás (általánosból gimnáziumba), és a jóval magasabb követelményszint okozta kezdeti megrázkódtatás után a tanulók elfogadták, hogy idegen nyelven tanulni jóval nagyobb kihívás és megterhelés. Nem véletlen tehát, hogy ezt a képzést felvételi vizsga előzi meg. Itt valóban csak a legszorgalmasabb, legrátermettebb, legkitartóbb tanulók állják meg a helyüket. És talán az sem véletlen, hogy iskolánk tanulmányi sorrendjében ezek az osztályok vezetnek.

Tudatosan törekedtünk-törekszünk arra, hogy a képzésben részt vevő tanulók ne csak tanórai kereteken belül, hanem a valóságban is használják a célnyelvet. Erre kiváló lehetőséget nyújt az évente más-más uniós országban megrendezett Euroweek diáktalálkozó, ahol az első kéttanos osztály diákjai számos alkalommal, nagy számban képviselték iskolánkat, Szombathelyt, a megyét és Magyarországot.

Így juthattak el Csehországba, Észtországba, Luxemburgba és Lettországba. 2017-ben a Gimnázium látja vendégül az uniós tagországok delegációit, ahol a két tanítási nyelvű tagozat diákjaira is nagyban szeretnénk támaszkodni. De jártak a diákok például Hollandiában is egyetemlátogatáson, Londonban és Barnstaple-ben Angliában.

A tantárgyi struktúra a közeljövőben változni fog, a jelenlegi 9.KNY és a jövőben belépő osztályok már az új tantárgyat, a célnyelvi civilizációt fogják tanulni.

A képzésen részt vevő tanulók magas szinten képesek elsajátítani nemcsak az idegen nyelvet, hanem az idegen nyelven oktatott szaktárgyi tartalmakat, ezáltal olyan szókincsre, fogalomkörre és ismeretekre tesznek szert, melyeket hagyományos képzési rendszerben öt tanév alatt nem lehetne befogadni. A magas szintű nyelvi ismeret meglétét az is bizonyítja, hogy a jelenlegi 11.K-s osztályunk a 2014/2015-ös tanévben az OH által szervezett nyelvi mérésen igen szép eredményt ért el, a tanulók 98%-a teljesítette a KER szerinti B2 szintet. (A tanulók jelentős százalékban rendelkeznek B2 szintű komplex nyelvvizsgával, többen IELTS illetve TOEFL nyelvvizsgákra készülnek, mert külföldön kívánják folytani felsőfokú tanulmányaikat.) Jelenlegi 13.K osztályos tanulóink nagyon szépen teljesítettek előrehozott, angol nyelvű informatika érettségijükön, előrehozott, emelt angol nyelvű érettségin tanulóink nagy számban értek el 80% feletti eredményt.

A cél természetesen valamennyi, a tagozatra járó tanulónak a C1 szintű nyelvvizsga megszerzése, amelyet a kéttanos érettségi abszolválása biztosít (emelt szintű angol nyelvi érettségi legalább 60 %-os eredménnyel, és két, célnyelven tanult tárgyból tett sikeres, középszintű érettségi).

A tagozaton tanuló diákok az iskola közösségi életének is aktív részesei, jelenlegi diákelnökünk 11.K osztályos, részt vesznek a városi Diákkarneválon, a jelenlegi 9.K szervezte a KLIK pályázati projektjének részeként a római kori gólyaavatót, de azok is ők, akik tavaly megnyerték a városi gólyaavatót. A jelenlegi 9. kny osztályunk diákjai oroszlánrészt vállanak a nyílt napon bemutatandó angol nyelvű színdarab színre vitelében, amelynek szerzője egy 13. k osztályos diákunk. A 9. k és a 10. k osztály leánytanulói lelkesen járnak énekkarra is, részt vesznek az iskolai ünnepségek ünnepi műsoraiban, ha kell, orosz nyelven is, hiszen ezekben az osztályokban akár harmadik idegen nyelv tanulására is van lehetőség.

A képzésre azokat a diákokat várjuk, akik tudnak, és hajlandóak is energiákat befektetni a tanulásba, és céljuk az, hogy még gimnáziumi éveik alatt magas szinten elsajátítsák az angol nyelvet és felsőfokú nyelvvizsgát szerezzenek.


Következzék néhány autentikus vélemény a DIÁKOK szemszögéből !
 
14 és 19-20 éves korunk között nagyon sok mindenben változik a felfogásunk. Amikor kéttannyelvűs lettem, fogalmam sem volt, hogy mit vállalok. Sok tanulás, lemondás, és talán a legnehezebb az volt, hogy szembesülnöm kellett azzal, hogy nem tudok mindent úgy megtanulni mintha magyarul tanulnám. De rengeteg haszna is volt, hiszen nincs még egy ilyen osztály, amelyik ennyi vizsgatapasztalatot kap, hatalmas a tűrőképességünk és talán, ami a legfontosabb, hogy ez az egész a való életre nevel. Sokkal egyszerűbb utam is lehetett volna, de az egyszerű néha unalmas. Nekem ez az 5 év pedig egyáltalán nem volt unalmas, sohasem fogom elfelejteni. Rengeteg élmény, emlék, életre szóló barátságok születtek, és még a nehézségek is csak összekovácsoltak bennünket. Egy biztos, ez az osztály különleges, és akik ide jelentkeznek, azok mind különleges kis egyéniségek.
ZsZs 19
 
Az első kéttannyelvű évfolyamként megtapasztalhattuk a dolog jó és rossz oldalát is. Szerencsénkre nekünk még nem volt a heti öt testnevelés óra órarendbe iktatva, ezért volt lehetőségünk fordítást tanulni, ami a későbbi magyar tanulmányaink során is hasznos volt, hiszen megtanultunk minél változatosabban fogalmazni. Néha soknak tűnt az angol, de tekintve, hogy ezért jöttünk, ki lehetett bírni, később pedig rájöhettünk, hogy mennyit is profitálhatunk ebből. Második évben a mélyvízbe estünk, mikor is megkezdődtek a tantárgyak angol nyelven. Itt nem ment minden teljesen simán, de erre első évfolyamként számíthattunk. Hamarosan ebbe is belejöttünk, a tanáraink nagyon sokat segítettek, az osztályfőnökünk pedig mindig a mi érdekeinket képviselve állt ki az osztályért, hogy nekünk minél jobb és könnyebb legyen.
Már amikor nyílt napon jártam az iskolában, akkor láttam, hogy az intézmény inkább humán beállítottságú, a nyelvtanítás az erőssége - ez leginkább az osztályunkon mérhető, hiszen azok is, akik kilencedikben az angol kezdő csoportba kerültek, most, ötödik félév környékén játszva megcsinálhatnának egy felsőfokú angol nyelvvizsgát.
Az iskolai éveink alatt sok lehetőségünk volt külföldre utazni, kezdve a kilencedik utáni londoni kirándulással, aztán az évenként más-más EU-s országban megrendezett Euroweekkel. Ezeken kívül az osztálykirándulásaink során is lehetőségünk volt más kultúrák, országok megismerésére, például kilencedikben Bécsbe, tizenegyedikben Berlinbe és Prágába mentünk osztálykirándulásra.
Az öt év alatt erős közösség alakult ki. Ugyan néha összeveszünk, de ha fontos dolgokról van szó, mindig kiállunk egymásért és az osztályért. Hiszem, hogy az itt kötött barátságok között lesznek olyanok, amik egy egész életen át ki fognak tartani és nem csak osztálytalálkozókon látjuk majd egymást. Úgy gondolom, nagyon sokat kaptam attól, hogy ebbe az iskolába, de főleg ebbe az osztályba járhattam.
RR 19
 
Amiért vállaltuk a képzést, az teljes mértékben megvalósult, kifogástalan a nyelvtanítás. Mindig voltak nehéz napok, lesznek is még. Nem egyszerű, de manapság semmi sem az. Megtanultunk küzdeni és túlélni.
TT 19
 
Úgy gondolom, hogy amiért idejöttünk teljes mértékben megvalósult. Máshol iskolai kereteken belül nem tehettünk volna szert ilyen szintű angoltudásra. Pozitívumként említeném még az utazásokat: London, Csehország (Euroweek), Berlin, Hollandia- ezeket mind nagyon élveztem és lehet, hogy egyébként soha nem jutottam volna el ezekre a helyekre.
BB 19

Sehol máshol nem tudnak ilyen magas szintre fejleszteni angolból, mint ebben az osztályban. Ez részben azért van, mert az iskola elég óraszámot biztosít, részben meg, mert nagyon jók voltak, és most is nagyon jók a tanáraink. Az angoltudáson kívül pedig tapasztalatokat is gyűjtünk, és kapcsolatokat is kiépíthetünk (pl.: Euroweek, külföldi kirándulások), amik később hasznosak lesznek, ha esetleg külföldre szeretnénk menni. Még talán annyit, hogy én szeretek angolul tanulni, ezért, ha lehetőségem lenne rá, akkor sem választanék más osztályt. Egyedül a töri anyagot csökkenteném(de azt nagyon), viszont az már nem az iskolától függ.
AA19
Végzős diákként próbálom most összegezni életem legmeghatározóbb éveit, amiket a Kanizsaiban tölthettem. Egyszer már beszámoltam az itt szerzett élményekről; az első évem közepén, vidéki kislányként. Izgatott és kíváncsi voltam és valószínűleg nem is sejtettem, hogy ilyen hamar el fog telni ez az 5 év. Az idő viszont repül, főleg ha az ember olyat csinál, amit szeret és olyanok veszik körül, akikkel jól érzi magát. Tény, hogy voltak nehézségek és az is, hogy nem mindig volt szerencsés, hogy a miénk az első kéttannyelvű osztály az iskolában, de rengeteg olyan élménnyel gazdagodtunk, amik mellett ezek a hibák eltörpülnek. Amikor visszagondolok az itt eltöltött évekre, egyből beugranak az osztálykirándulások, hiszen nem sokan mondhatják el, hogy ezeket Bécsben vagy Berlinben töltötték el. Mi viszont igen, és sokan vagyunk olyan szerencsések is, akik különböző országokban képviselhettük az iskolánkat és hazánkat a Euroweek keretein belül.
Amikor először léptem be a Kanizsai kapuján, csupán halvány elképzeléseim voltak a jövőmet illetően. Aztán az itt eltöltött évek alatt találkoztam rengeteg emberrel, akik inspiráltak, lettek barátaim, akikre bármikor számíthatok, és voltak tanáraim, akik bátorítottak. Az iskolától pedig kaptam tudást, amit most kamatoztathatok, hiszen most ismét egy új világ küszöbén állok, újból tele izgalommal, kíváncsisággal. A kapu, amin kis diákként beléptem, most egy fiatal felnőtt mögött zárul be, aki büszkén viszi tovább az itt megszerzett tudást a nagybetűs életbe.
VV 19

A véleményekből látható, a diákok nem unatkoztak a középiskolában. Sokat kellett tanulniuk, de megérte! A 4,5 fölötti osztályátlag pedig önmagáért beszél! Minden szorgalmas, az angol nyelvet szerető tanulónak ajánlhatjuk ezt a képzési formát!

 
Lengyelné Molnár Mária - Lovassné Vass Enikő

Hírek, aktualitások

Eseménynaptár

Hasznos linkek